پیام فرستادن
تماس با ما
Charls

شماره تلفن : 86-13584127281

WhatsApp : +8615961532055

خط تولید

کارخانه ما دارای سه کارگاه و یک انبار است.

ماشین نیاز به شروع از کارگاه سرد → پردازش کارگاه → جمع آوری کارگاه → انبار برای سهام

کارگاه سرد

کارگاه پردازش

کارگاه آموزشی مونتاژ

OEM / ODM

نصب شده

تحقیق و توسعه